Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG ) van kracht. Dat betekent dat er vanaf deze datum dezelfde privacy wetgeving in de gehele Europese Unie (EU) geldt. Er zijn verschillende soorten persoonsgegevens. De voor de hand liggende gegevens zijn dan bijvoorbeeld naam, functie, adres, woonplaats. Echter ook telefoonnummers en postcodes met huisnummers zijn persoon gebonden gegevens. Omdat wij bestellingen op naam en adres leveren dient aan de voorwaarden binnen de AVG te worden voldaan. Wij hebben het stappenplan gegevensverwerking van de Overheid doorlopen om bescherming persoonsgegevens te borgen.


BESTELGEGEVENS

Behalve EHBO-wandsystemen leveren wij ook brandblussers, brandslanghaspels en BHV AED materialen. Levering van deze artikelen vindt voor snelle levering soms ook rechtstreeks vanaf de fabriek en/of importeur plaats. Hierom hebben wij afspraken met toeleveranciers. Deze bedrijven dienen zich net als ons aan de bepalingen van de AVG gegevensverwerking richtlijnen te houden. In de webshop is er de mogelijkheid om u met uw emailadres voor de nieuwsbrief aan te melden. Een emailadres is ook een persoonsgegeven. Wij zullen nooit ongevraagd een nieuwsbrief verzenden. Komt tot uiting, op welke wijze dan ook, dat personen niet werkzaam bij ons contactgegevens gebruiken of misbruiken dan treden wij op en wordt hiervan terstond aangifte bij de politie gedaan.


RAPPORTAGES

Bij het verrichtten van onderhoud aan blusmiddelen en andere onderhoud diensten wordt rapportage opgemaakt. Ook de rapportages bevatten gevoelige gegevens op naam van een persoon (en het bedrijf) waar onderhoud is verricht. Rapportages vanuit onderhoud werkzaamheden wordt beveiligd opgeborgen. Rapportages worden na uitvoering aan de klant overhandigd of per email aan de klant verzonden. In de ondertekening van emailberichten door ons verzonden wordt vermeldt dat de informatie in het bericht uitsluitend voor de geadresseerde is bestemd. Komt tot uiting dat de geadresseerde zich niet aan de privacy gegevensverwerking houdt, dan treden wij op. 


BEWAREN VAN PERSOONSGEGEVENS

Bedrijven zijn o.a. voor de Belastingdienst en ook overige toezichthoudende instanties verplicht om de administratie met persoonsgegevens voor een bepaalde termijn te bewaren. Omdat wij in de vorm van websites en webshops artikelen aanbieden hebben wij reeds in (logische) beveiligingsmaatregelen en beveiligde opslag voorzien. Dit geldt ook voor de hosting providers. De gegevensverwerkende serverapparatuur staat bij het hosting bedrijf in beveiligde ICT ruimten zodat u er zeker van bent dat alles in het werk wordt gesteld om uw persoonsgegevens optimaal te beschermen. Ook met het oog op berichten uit de media door inbreuk in ICT netwerken is dit noodzakelijk.