Wat is MVO? MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. MVO gaat over ondernemen waarbij het in eerste instantie over te realiseren duurzame doelstellingen binnen bedrijven gaat. Ook de bedrijfsprocessen in ons bedrijf verrichtten wij zoveel als mogelijk duurzaam. Wij nemen ook vanuit onze organisatie de verantwoordelijkheid door positief bij te dragen om maatschappelijke (milieu-afval) problemen tijdens de bedrijfsvoering als het afvoeren van oude brandblussers te minimaliseren. MVO begint met dat bedrijven proberen deze problemen niet groter te maken. Wij werken dagelijks aan positieve MVO bijdragen. Ook bij het verzenden van online geplaatste bestellingen naar de klant wordt nauwkeurig gelet op het gebruik van bijvoorbeeld duurzame verpakkingsmaterialen. Ook het leveren van fluorvrije blusmiddelen met lange levensduur heeft bij ons grote voorkeur.


MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Bedrijven en organisaties die maatschappelijk verantwoord ondernemen houden rekening met de maatschappelijke effecten van activiteiten vanuit de onderneming. Dit geldt voor alle bedrijfsprocessen, zowel digitale als fysieke processen. Hoe weet je of je als bedrijf maatschappelijk verantwoord werkt? Dat is immers niet makkelijk omdat de maatschappij waarin wij functioneren continu verandert en van bedrijven wordt er aanzienlijke dynamiek verwacht. Wat vandaag nog acceptabel is kan in de volgende week een totaal andere inhoud of effect hebben. MVO richtlijnen kunnen hierin bijdragen echter een voortdurende afstemming in bedrijfsbeslissingen op de belangen van de maatschappij is het belangrijkste kenmerk van MVO. Maatschappelijk verantwoord ondernemen komt er dus op neer dat je als bedrijf werkt op een manier die door de maatschappij als verantwoord wordt ervaren. Dat betekent dat wij steeds bewust op zoek zijn naar manieren om de bedrijfsvoering te verbeteren. Groot pluspunt om als organisatie met gedreven maatschappelijk verantwoord ondernemen bezig te zijn heeft een positief effect op medewerkers en bedrijfsvoering. Bedrijfsprocessen worden steeds efficiënter waarbij het personeel getriggerd wordt om scherp te zijn op nieuwe bijdragen. Minder papierverbruik door beide zijden te gebruiken, verlichting, enz...